Ondamed

ONDAMED

Ondamed teknolojisi Alman mühendisler (özellikl Rolf Binder) tarafından PEMF ve biorezonans teknolojileri baz alınarak yaratılmıştır. Dünya’daki ilk biorezonans cihazlarının geliştirilmesinde aktif rol oynamış olan Rolf Binder 90 lı yılların sonlarında çalışmalarını PEMF’e yönlendirmiş ve biorezonans teknolojisindeki deneyim ile PEMF teknolojisini birleştirmeyi başarmıştır. ONDAMED PEMF terapisini “renk frekanslarının oktavları” ile yapan ve bunun yanında biofeedback yolu ile verilen frekansın rezonansa girip girmediğini ya da hangi frekans gurubunun daha çok etkili olduğunu test edebilir.

ONDAMED latince frekans tıbbı demektir. Teknoloji olarak PEMF (pulsasyonlu elektromanyetik alan tedavisi) ‘ni baz alır ancak bu tedavi sistematiğinin merkezinde terapistin o bireyin özel ihtiyacına ulaşmasını sağlayan biofeedback “nabız testi” bulunur. 

Pulsasyonlu elektromanyetik alan (PEMF), darbeli (pulsasyonlu) ve spesifik frekanslardaki elektromanyetik alanların, dokudaki mikro-elektrik dolaşımı uyarmak ve regüle etmek amacıyla kullanılmasıdır.

 

Terapiye geçildiğinde ise, cihazın frekans üreten elektrotları test sırasında bulunmuş problemli alan üzerine konulur ve başlatılır. ONDAMED kısaca enerjetik olarak zayıf olduğu bulunmuş vücut bölgesinin elektriksel potansiyelini “spesifik frekanslarda” yükseltir. Ondamed terapileri akupunkturdan bildiğimiz “enerji meridyenleri” kavramına ya da vücudun “enerji alanına” spesifik frekanslarda yapılan müdehaledir.

 

ONDAMED bağışıklık sisteminde problem yaşayan kişilerde, hormonal dengesizlikler yaşayanlarda, endometriosiste, infertilitede, glukom ve diğer bazı göz problemlerinde, lyme hastalığında, fibromyaljilerde, omurga problemlerinde, kemik kırıklarının iyileştirilmesinde, osteoporozda, osteoartritlerde, vücuttaki yangının ve ödemin azaltılmasında, ameliyatlar ya da kazalar sonrası yaralı dokunun iyileştirilmesinde, çözüm bulunamayan kıkırdak problemlerinde, uykusuzluk probleminde, migren ve benzeri kronik baş ağrılarında, sindirim sistemi problemlerinde, dengesiz hipertansiyon ya da kardiyak aritmiler gibi kalp-dolaşım problemlerinde, trombozlarda, kollesterol problemlerinde, astım ya da diğer solunum “diğer tedavileri destekleyecek” şekilde kullanılabilir